CENÍK našich služeb

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ

Označení skupiny v poradenském mandátu

1.

do 2 499 999

2.

2 500 000 - 4 999 999

3.

5 000 000 - 14 999 999

4.

15 000 000 a více

Návrh individuální investiční strategie / finančního plánu

15 000 CZK

15 000 CZK

30 000 CZK

30 000 CZK

Transakční poplatky za nákup/prodej jednotlivého ETF (placeno OCP/platformě)

15 EUR / 15 USD

15 EUR / 15 USD

15 EUR / 15 USD

15 EUR / 15 USD

Transakční poplatky za pravidelný nákup/prodej jednotlivého ETF (placeno OCP/platformě)

0% – 0,3% dle typu fondu

0% – 0,3% dle typu fondu

0% – 0,3% dle typu fondu

0% – 0,3% dle typu fondu

Sestavovací poplatek (inicializační za sestavení portfolia) – set up fee

20 000 CZK

25 000 CZK

30 000 CZK

35 000 CZK

Přívklady

0 CZK

0 CZK

0 CZK

0 CZK

Poplatek za správu portfolia – servis/management fee (z objemu zainvestovaného majetku)

1,5% p.a

1,25% p.a

1% p.a

0,75% p.a

Výkonnostní odměna z čistého výnosu / high water mark *

0%

0%

3%

5%

Zápočet provizí proti poplatku z objemu v poradenském mandátu

ANO

ANO

ANO

ANO

Aktualizace investiční strategie / finančního plánu

0 CZK

0 CZK

0 CZK

0 CZK

* neúčtujeme

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Celková investovaná suma

do 3 000 000 CZK

nad 3 000 000 CZK

Vstupní poplatek za investiční službu přijímání a předávání pokynů, součástí je rovněž i vytvoření investiční analýzy pro daný rizikový
profil – jednorázový nákup **

konzervativní

vyvážené

dynamické

2,00%

3,00%

4,00%

1,50%

2,50%

3,50%

Vstupní poplatek za investiční službu přijímání a předávání pokynů, součástí je rovněž i vytvoření investiční analýzy pro daný rizikový
profil – pravidelný nákup **

konzervativní

vyvážené

dynamické

2,50%

3,50%

4,50%

2,00%

3,00%

4,00%

** vypočítán z celkové investované sumy. U pravidelné investice se vychází z pravidelné úložky a plánované doby investování, tedy: výše pravidelné investice x 12 měsíců x počet let investice (max 20 let)

HODINOVÁ SAZBA

Individuální konzultace v oblastech

Bankovní / nebankovní produkty

Pojištění majetkové / životní

Spoření / investice

1 500 / hodina

SAMOSTATNÉ ÚKOLY

Sestavení finančního plánu

15 000 CZK

Výroční audit nebo aktualizace finančního plánu

4 000 CZK

Sestavení krizového plánu

10 000 CZK

Výroční audit nebo aktualizace krizového plánu

4 000 CZK