Finanční plánování Pomůžeme Vám zorientovat se v osobních financích

Analýzu současného portfolia

Pomocí finančního plánování a finančního plánu, Vám pomůžeme nalézt odpovědi na otázky
proč spořit, zda a jak se zajistit proti rizikům, jak financovat vlastní bydlení.

Obsah finančního plánu

V našem plánu řešíme krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle a přání.

Dotýkáme se témat jako je:

  • Bydlení – financování bydlení, financování rekonstrukce, pořízení investiční nemovitosti
  • Rodina – start do života (spoření pro děti, spoření na studia, na nemovitost), koupě vozidla do 5 let
  • Zajištění příjmů a majetku – pojištění majetku, životní pojištění, pojištění aut
  • Soukromá renta – jak si zajistit rentu a nebýt závislý jen na důchodu od státu
  • Investování volných prostředků – zhodnocení volných finančních prostředků

Vytváříme nejlepší kombinaci pro Vaše osobní finance dle Vašich přání a možností.

Našim cílem je sestavit Vám optimální finanční plán a doporučit Vám vhodné
finanční produkty, pomocí kterých dosáhnete svých vytyčených cílů.

Navrhneme Vám finanční koncept, ve kterém dostanete jednoznačnou odpověď na to, co Vám plán
přinese v případě, že provedete všechny domluvené změny. Naleznete zde i platební
kalendář, který je součástí finančního plánu a obsahuje podrobné platební údaje o všech
vašich produktech (včetně těch, které jste neuzavřeli v LivingPro). Budete mít k dispozici
návrhy i s komentáři. Díky nim budete vždy vědět, proč jsme se takto domluvili.

V praktické části zhodnotíme Vaši současnou finanční situaci, definujeme si Vaše cíle a
vytyčíme cestu, která povede ke splnění Vašich cílů. Přesně si nadefinujeme finanční
nástroje, pomocí kterých těchto cílů bude v budoucnosti dosaženo.

KONTAKTUJTE NÁS

Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko “odeslat” automaticky souhlasíte se zpracováním  Vámi zadaných osobních údajů společností LivingPro s. r. o. Zavazujeme se, že Vámi zadané osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze ke zpětnému kontaktu. Údaje, které poskytnete v tomto formuláři nebudou nikde dlouhodobě uchovávány.